Kolejka 1:
2-8.II.2009
1.Michał                           18.Artur                           3-1
2.Łukasz                          17.Karol                           4-0
3.Bartosz                         16.Tomasz                       2-2
4.Rufin                             15.Stanisław                     4-0 (W)
5.Cezary                          14.Łukasz                        0-4
6.Mateusz                        13.Wojtek                        3-1
7.Kamil                            12.Tomek                         0-4
8.Michał                           11.Mateusz                      3-1
9.Michał                           10.Daniel                         4-0
      Oto terminarz na pierwszą edycję LLS:

Podane informacje: Pozycja z listy zarejestrowanych graczy oraz imię.
Kolejka 2:
9-15.II.2009
17.Karol                           1.Michał                             4-0(W)
18.Artur                            16.Tomasz                         0-4
2.Łukasz                          15.Stanisław                       4-0 (W)
3.Bartosz                         14.Łukasz                           4-0
4.Rufin                             13.Wojtek                           1-3
5.Cezary                          12.Tomek                           0-4
6.Mateusz                        11.Mateusz                        4-0
7.Kamil                            10.Daniel                          0-4(W)
8.Michał                           9.Michał                             0-4
1.Michał                           16.Tomasz                          2-2
17.Karol                           15.Stanisław                        4-0(W)
18.Artur                            14.Łukasz                        brak wyników
2.Łukasz                          13.Wojtek                           3-1
3.Bartosz                         12.Tomek                           2-2
4.Rufin                             11.Mateusz                         1-3
5.Cezary                          10.Daniel                         
brak wyników
6.Mateusz                        9.Michał                             0-4
7.Kamil                            8.Michał                          
brak wyników
15.Stanisław                     1.Michał                          0-4(W)
16.Tomasz                       14.Łukasz                        2-2
17.Karol                           13.Wojtek                        0-4
18.Artur                            12.Tomek                        0-4
2.Łukasz                          11.Mateusz                      4-0
3.Bartosz                         10.Daniel                         0-4
4.Rufin                             9.Michał                           0-4
5.Cezary                          8.Michał                           2-2
6.Mateusz                        7.Kamil                           
brak wyników
1.Michał                           14.Łukasz                        3-1
15.Stanisław                     13.Wojtek                        0-4 (W)
16.Tomasz                       12.Tomek                         0-4
17.Karol                           11.Mateusz                      3-1
18.Artur                            10.Daniel                         0-4
2.Łukasz                          9.Michał                          1-3
3.Bartosz                         8.Michał                           3-1
4.Rufin                             7.Kamil                            4-0 (W)
5.Cezary                          6.Mateusz                        0-4
13.Wojtek                         1.Michał                          1-3
14.Łukasz                        12.Tomek                         0-4 (W)
15.Stanisław                     11.Mateusz                     0-4 (W)zmiana 15 WOJTEK
16.Tomasz                        10.Daniel                         4-0
17.Karol                           9.Michał                           0-4
18.Artur                            8.Michał                           0-4
2.Łukasz                          7.Kamil                            4-0 (W)
3.Bartosz                         6.Mateusz                        4-0 (W)
4.Rufin                             5.Cezary                          2-2
1.Michał                           12.Tomek                         ....-....
13.Wojtek                         11.Mateusz                     ....-....
14.Łukasz                         10.Daniel                         ....-....
15.Wojciech                      9.Michał                          ....-....
16.Tomasz                        8.Michał                          ....-....
17.Karol                            7.Kamil                           ....-....
18.Artur                             6.Mateusz                      ....-....
2.Łukasz                           5.Cezary                         ....-....
3.Bartosz                          4.Rufin                            ....-....
11.Mateusz                       1.Michał                          ....-....
12.Tomek                         10.Daniel                         ....-....
13.Wojtek                         9.Michał                          ....-....
14.Łukasz                         8.Michał                          ....-....
15.Wojciech                      7.Kamil                            ....-....
16.Tomasz                       6.Mateusz                        ....-....
17.Karol                            5.Cezary                         ....-....
18.Artur                            4.Rufin                            ....-....
2.Łukasz                          3.Bartosz                         ....-....
1.Michał                           10.Daniel                          ....-....
11.Mateusz                       9.Michał                          ....-....
12.Tomek                          8.Michał                          ....-....
13.Wojtek                         7.Kamil                           ....-....
14.Łukasz                         6.Mateusz                       ....-....
15.Wojciech                     5.Cezary                          ....-....
16.Tomasz                       4.Rufin                             ....-....
17.Karol                            3.Bartosz                        ....-....
18.Artur                            2.Łukasz                         ....-....
9.Michał                           1.Michał                           ....-....
10.Daniel                          8.Michał                          ....-....
11.Mateusz                       7.Kamil                           ....-....
12.Tomek                         6.Mateusz                        ....-....
13.Wojtek                         5.Cezary                         ....-....
14.Łukasz                        4.Rufin                             ....-....
15.Wojciech                     3.Bartosz                         ....-....
16.Tomasz                       2.Łukasz                          ....-....
17.Karol                           18.Artur                            ....-....
1.Michał                           8.Michał                           ....-....
9.Michał                           7.Kamil                            ....-....
10.Daniel                          6.Mateusz                       ....-....
11.Mateusz                       5.Cezary                         ....-....
12.Tomek                         4.Rufin                             ....-....
13.Wojtek                         3.Bartosz                        ....-....
14.Łukasz                        2.Łukasz                          ....-....
15.Wojciech                     18.Artur                           ....-....
16.Tomasz                        17.Karol                          ....-....
7.Kamil                            1.Michał                           ....-....
8.Michał                           6.Mateusz                        ....-....
9.Michał                           5.Cezary                          ....-....
10.Daniel                          4.Rufin                            ....-....
11.Mateusz                       3.Bartosz                        ....-....
12.Tomek                         2.Łukasz                         ....-....
13.Wojtek                         18.Artur                           ....-....
14.Łukasz                        17.Karol                           ....-....
15.Wojciech                   16.Tomasz                       ....-....
1.Michał                           6.Mateusz                       ....-....
7.Kamil                            5.Cezary                          ....-....
8.Michał                           4.Rufin                             ....-....
9.Michał                           3.Bartosz                         ....-....
10.Daniel                          2.Łukasz                         ....-....
11.Mateusz                      18.Artur                            ....-....
12.Tomek                         17.Karol                           ....-....
13.Wojtek                         16.Tomasz                      ....-....
14.Łukasz                        15.Wojciech                     ....-....
5.Cezary                          1.Michał                           ....-....
6.Mateusz                        4.Rufin                             ....-....
7.Kamil                            3.Bartosz                         ....-....
8.Michał                           2.Łukasz                          ....-....
9.Michał                           18.Artur                           ....-....
10.Daniel                          17.Karol                           ....-....
11.Mateusz                      16.Tomasz                       ....-....
12.Tomek                         15.Wojciech                     ....-....
13.Wojtek                         14.Łukasz                       ....-....
1.Michał                           4.Rufin                             ....-....
5.Cezary                           3.Bartosz                        ....-....
6.Mateusz                        2.Łukasz                          ....-....
7.Kamil                            18.Artur                            ....-....
8.Michał                           17.Karol                           ....-....
9.Michał                           16.Tomasz                       ....-....
10.Daniel                          15.Wojciech                     ....-....
11.Mateusz                       14.Łukasz                       ....-....
12.Tomek                          13.Wojtek                       ....-....
3.Bartosz                          1.Michał                          ....-....
4.Rufin                              2.Łukasz                         ....-....
5.Cezary                          18.Artur                            ....-....
6.Mateusz                        17.Karol                           ....-....
7.Kamil                            16.Tomasz                       ....-....
8.Michał                           15.Wojciech                     ....-....
9.Michał                           14.Łukasz                        ....-....
10.Daniel                          13.Wojtek                        ....-....
11.Mateusz                      12.Tomek                         ....-....
1.Michał                            2.Łukasz                         ....-....
3.Bartosz                         18.Artur                            ....-....
4.Rufin                             17.Karol                            ....-....
5.Cezary                          16.Tomasz                        ....-....
6.Mateusz                        15.Wojciech                     ....-....
7.Kamil                             14.Łukasz                       ....-....
8.Michał                           13.Wojtek                        ....-....
9.Michał                           12.Tomek                         ....-....
10.Daniel                          11.Mateusz                      ....-....
Kolejka 3:
16-22.II.2009
Kolejka 4:
23.II.2009-1.III.2009
Kolejka 5:
2-8.III.2009
Kolejka 6:
9-15.III.2009
Kolejka 7:
16-22.III.2009
Kolejka 8:
23-29.III.2009
Kolejka 9:
30.III.2009-5.IV.2009
Kolejka 10:
6-12.IV.2009
Kolejka 11:
13-19.IV.2009
Kolejka 12:
20-26.IV.2009
Kolejka 13:
27.IV.2009- 3.V.2009
Kolejka 14:
4-10.V.2009
Kolejka 15:
11-17.V.2009
Kolejka 16:
18-24.V.2009
Kolejka 17:
25-31.V.2009