Zgłoszenia:

1. W turniejach może wziąść udział każdy uczestnik ligi na każdym poziomie.

2. Zgłoszenia należy dokonać za pomocą formularza w dziale
'TURNIEJE ->Formularz Zgłosze
ń'.

3. Możliwość składania zgłoszeń kończy się na dwa dni przed rozpoczęciem turnieju.

Zasady rozgrywek:

1. Zasady dotyczące poszczególnych turniejów dostępne będą w dziale 'TURNIEJE -> Najbliższy turniej'.

2. W przypadku spotkania zawodników z różnych lig mecze rozpoczynane są handicapem. Ich wysokość ustalona będzie ze współorganizatorami turniejów    a informacje zawarte z regulaminem przed każdym turniejem w dziale 'TURNIEJE -> Najbliższy turniej'.

Opłaty i nagrody ustalane będą indywidualnie dla każdego turnieju ! ! !